Zarys Programowy

19 październik I Dzień OSG

09:00 - 09:55 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 Oficjalne otwarcie OSG 2017
10:30 - 12:00 SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 17:30 SESJA I: GOSPODARKA (Sala Audytoryjna UPH)
12:15 - 13:55 Panel 1 Energetyka
13:55 - 14:15 Przerwa kawowa
14:15 - 15:45 Panel 2 Infrastruktura i transport
15:50 - 17:30 Panel 3 Od węgla do grafenu
12:15 - 17:30 SESJA II: INNOWACYJNOŚĆ (UPH, Sala 1.5C)
12:15 - 13:45 Panel 1 Przemysł: najlepsze praktyki, liderzy zmian
13:45 - 14:15 Przerwa kawowa
14:15 - 15:45 Panel 2 Nauka – fundament innowacyjności
15:50 - 17:30 Panel 3 Inteligentne miasta
12:15 - 17:30 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO (UPH, Sala 1.6C)
12:15 - 13:55 Panel 1 Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
13:55 - 14:15 Przerwa kawowa
14:15 - 16:15 Panel 2 (Cyber)bezpieczeństwo narodowe
16:20 - 17:30 Panel 3 Bezpieczeństwo środowiskowe
19:00-22:00 GALA WRĘCZENIA NAGRÓD BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2017 Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31

20 październik II Dzień OSG

09:30 - 13:00 SESJA IV: SAMORZĄDOWA (UPH, Sala 1.6C)
09:30 - 10:30 Panel 1 Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.
10:45 - 11:45 Panel 2 Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój
12:00 - 13:30 Panel 3 Rynek nieruchomości i mieszkalnictwa w Polsce
09:30 - 13:40 KONFERENCJA: "Z ENERGIĄ NA TY" Konferencja organizowana przez ME i NFOŚiGW (Sala Audytoryjna UPH)
09:30 - 10:00 Otwarcie Sesji
10:00 - 12:00 Panel 1 - Energia - to takie proste!
12:10 - 13:40 Panel 2 - My doradzamy - Ty oszczędzasz!
09:30 - 13:45 SESJA VI: CASE STUDY – INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE (Sala 1.5C)
09:30 - 12:00 Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies
12:10 - 13:40 Panel 2 Elektromobilność – koło napędowe gospodarki?
13:45 - 14:30 Lunch

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I Dzień OSG – 19 PAŹDZIERNIKA
09:00 - 09:55 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 Oficjalnie otwarcie OSG 2017
10:30 - 12:00 SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
 • Odbudowa narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej
 • Rok 2018 – nowa perspektywa budżetowa UE
 • Ile Państwa w gospodarce? Cele społeczne vs cele gospodarcze
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej.
 • Priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Lokomotywy polskiej gospodarki – sektor państwowy czy prywatny?
 • Rola samorządu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości
 • Współpraca biznesu i nauki – czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu
 • Program Polska Cyfrowa jako fundament społeczno-gospodarczego rozwoju kraju

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; dr Edyta Bielak–Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Gibas – Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Henryk Kowalczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, KPRM; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Jan Szyszko – Minister Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Marek Zagórski – Sekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji;

Moderator:
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 17:30 SESJA I: GOSPODARKA (Sala Audytoryjna UPH)
12:15 - 13:55 Panel 1 – Energetyka
 • Inwestycje infrastrukturalne dzisiaj i w przyszłości;
 • Modele finansowania inwestycji w energetyce – nowe idee;
 • Nowe metody zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi;
 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe – szanse i zagrożenia;
 • Infrastruktura energetyczna – kontekst europejski;
 • Regulacje w procesie inwestycyjnym – bariery i ułatwienia;
 • Energetyka rozproszona – wyzwanie regulacyjne i biznesowe.

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu; TAURON Polska Energia S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal; Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Grzegorz Należyty – Członek Zarządu, Dyrektor Branży Power&Gas, SIEMENS; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP Sp. z o.o.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.

Moderator:
dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Maciej Szambelańczyk – Partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13:55 - 14:15 Przerwa kawowa
14:15 - 15:45 Panel 2 – Infrastruktura i transport
 • Udział prywatnych inwestorów w rozbudowie infrastruktury
 • Ewolucja w kolejowych przewozach towarów – uwarunkowania makroekonomiczne
 • Transport pasażerski – jak zachęcać do korzystania z transportu publicznego?
 • Jak finansować inwestycje w infrastrukturę?
 • Transport z perspektywy samorządów – kolej metropolitalna
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne – czy klienci w pełni wykorzystują aktualny potencjał branży
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Gromek – Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejkowego; Michał Hebdaś – Menedżer Techniczno-Handlowy, Członek Zarządu, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.; Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.;  Grzegorz Modrykamien – Kierownik Działu Rozwoju, Stadler Polska Sp. z o. o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; dr Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

Moderator:
Piotr Witecki – Adwokat, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

15:50 - 17:30 Panel 3 – Od węgla do grafenu
 • Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030 a polityka klimatyczna UE
 • Program restrukturyzacji górnictwa – polityka, ekonomia, konkurencyjność wobec europejskiej energetyki
 • Polityka surowcowa Państwa – aktualny status
 • Przyszłość polskiej energetyki węglowej w świetle repolonizacji aktywów energetycznych
 • Innowacyjność w polskim górnictwie: nowoczesne technologie a efektywność
 • Ekologiczne rozwiązania w branży górniczej
 • Bezpieczeństwo w górnictwie
 • Znaczenie węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu ziemnego w polityce paliwowo-energetycznej Polski
 • Czyste technologie węglowe – stan zaawansowania prac

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Zdzisław Filip – Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Tomasz Heryszek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Węglokoks S.A.; Daniel Ozon – p.o. Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.; Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.; Krzysztof Szlaga – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska; prof. dr hab. inż. Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

Moderator:
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

12:15 - 17:30 SESJA II: INNOWACYJNOŚĆ (UPH, Sala 1.5C)
12:15 - 13:45 Panel 1 – Przemysł: najlepsze praktyki, liderzy zmian
 • Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki
 • Ewolucja czy rewolucja?
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Budowanie Marki – inwestycje w świadomość klienta
 • Świat to za mało – jak przekraczać granice w poszukiwaniu rynków w dobie Internetu?
 • Informatyzacja to nie wszystko. Przemysł 4.0
 • Produkty 21: forma a nie trwałość? – dlaczego klient tęskni za dawną jakością i prostotą urządzeń?
 • Komercjalizacja działalności badawczo-rozwojowej
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
 • Recepty na sukces: elektromobilność i klastry energetyczne
 • Start-upy w biznesie. Moda, czy sposób na rozwój gospodarczy?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; Paweł Kwiecień – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes Zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Martyna Rabenda – Koordynator w Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Przemysław Schmidt – Menedżer, Bankier Inwestycyjny i Radca Prawny; Alina Wołoszyn – Partner, KPMG

Moderator:

dr Małgorzata Wilińska –  Radca Prawny, Counsel, szef Działu B+R, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka

13:45 - 14:15 Lunch
14:15 - 15:45 Panel 2 – Nauka – fundament innowacyjności
 • Współpraca biznesu i nauki – czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu
 • Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego?
 • Finansowanie projektów innowacyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe
 • Uczelnie wyższe jako zaplecze badawczo rozwojowe dla przemysłu
 • Od pomysłu do innowacji – klastry jako niezbędne zaplecze do komercjalizacji projektu?
 • Uczelnie a rynek pracy
 • Umiędzynarodowienie środowiska akademickiego a rozwój uczelni

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów; prof. dr. hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna; dr Monika Jasińska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; dr inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhotech Sp. z o.o.; dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Cezary Starczewski – Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG SA; dr Marek Szajczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; Kiejstut Żagun – Dyrektor w Dziale Doradztwa podatkowego, Szef Zespołu Ulg i Dotacji, KPMG.

Moderator:
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. nadzw. – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

15:50 - 17:30 Panel 3 – Inteligentne miasta
 • Inteligentne miasto 3.0. Priorytety innowacyjnych miast: mieszkańcy? infrastruktura? przemysł?
 • Smart cities – przykłady najciekawszych wdrożeń
 • Transport publiczny: inteligentne systemy zarządzania ruchem
 • Czynnik bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach smart city
 • Technologie IT w projektach infrastrukturalnych: inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punkty ładowania samochodów hybrydowych.
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast
 • Innowacyjny biznes podstawą miast przyszłości
 • Rozwój środowiska startupowego jako przykład rozwoju innowacyjności miejskiej
 • Budowanie „kapitału miasta i regionu” – strategie promocyjne B2B i B2C
 • Instrumenty finansowe rozwoju miast 3.0

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Krzysztof Barański – Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Adam Chodziński – Zastępca Prezydenta, Miasto Biała Podlaska; Bartosz Dominiak – Ekspert ds. smart city, bloger, Smart City Blog; Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego, Orange Polska S.A.; Bożena Lublińska Kasprzak – Ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji, Business Centre Club, Prezes Zarządu Brad Management Consulting; Krzysztof Koman – Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, PHILIPS LIGHTING POLAND S.A; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Ewa Wolniewicz-Warska  – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.

Moderator:
prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – Adwokat, Attorney at Law, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

12:15 - 17:30 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO (UPH, Sala 1.6C)
12:15 - 13:55 Panel 1 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
 • Kierunki rozwoju sektora rolno- spożywczego w Polsce – czy branża potrzebuje nowej strategii?
 • Marka polskiej żywności – jak budować wizerunek branży w kraju i na świecie i zwiększać rozpoznawalność naszych produktów.
 • Innowacje kluczem do sukcesu – jak połączyć naturalność i tradycję z nowymi technologiami i zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Rola państwa w budowaniu wizerunku i wzmacnianiu przewag konkurencyjnych branży – udział sektora w kształtowaniu kluczowych dla niego regulacji i przepisów.
 • Patriotyzm konsumencki a protekcjonizm –  możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku.
 • Eksport filarem dalszego rozwoju – jak zdobywać światowe rynki i dbać jednocześnie o rozwój konsumpcji w kraju.
 • Brexit – możliwe scenariusze dla Polski w kontekście dużego znaczenia rynku brytyjskiego dla eksportu polskiej żywności.
 • Społeczna odpowiedzialność sektora rolno-spożywczego – znaczenie samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Waldemar Broś – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Michał Lachowicz – Wiceprezes, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Ewa Lech – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prof. Eberhard Makosz – Prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych; Marek Moczulski  – Prezes Zarządu, Bakalland S.A.; Tomasz Nowakowski – p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Julian Pawlak – Prezes Zarządu; Krajowa Unia Producentów Soków; Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita; Bartosz Sołtysiuk – Główny specjalista, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Waldemar Żółcik – Prezes, UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw.

 

Moderator:

Tomasz Kaczyński – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

13:55 - 14:15 Lunch
14:15 - 16:15 Panel 2 – (Cyber)bezpieczeństwo narodowe

Debata ekspercka – część I

 • Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Miejsce i rola NC Cyber w Krajowym Systemie Ochrony Cyberprzestrzeni RP
 • Aktywność Rządu i Prezydenta RP w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego
 • Priorytety polityki MON a polski przemysł zbrojeniowy
 • Modernizacja polskich sił zbrojnych wobec cyber zagrożeń. Rola wojska w cyberprzestrzeni
 • Implementacja Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security) – kiedy i jak?

Debata ekspercka – część II

 • Bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i energetyczne w ramach Unii Europejskiej – deklaracje a rzeczywistość
 • Wpływ ataków cybernetycznych i terrorystycznych na rozwój i gospodarkę Państwa – konsekwencje i straty
 • Biznes pod ostrzałem – dane osobowe, e-privacy, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo systemów IT to nie wszystko – dlaczego potrzebne cybercompliance i jak je wdrażać
 • Dyrektywa NIS – nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Debata ekspercka – część I:
dr Edyta Bielak–Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Juliusz Brzostek – Dyrektor, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber); prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuki Wojennej; gen. bryg. Wiesław Kukuła – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej; dr Krzysztof Liedel – Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas; Adam Lesiński – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.; Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Debata ekspercka – część II:
Sebastian Banaszek
– Dyrektor operacyjny, Dron House S.A.; dr Aleksander Fafuła – Manager w zespole Data Analytics, PwC; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”; Grzegorz Łobodziński – Prezes Zarządu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.; Jacek Matyszczak – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej; Krzysztof Surgowt – Przewodniczący RN Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej / Prezes Zarządu Cryptomind S.A.

Moderator:
Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

16:20 - 17:30 Panel 3 – Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Green City – moda czy konieczność. Walka z nadmierną emisją zanieczyszczeń powietrza
 • Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 • Woda najcenniejszy surowiec świata – innowacje chroniące środowisko
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo wodne a przemysł
 • Elektromobilność – program walki z niską emisją

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Jan Gładki – Prezes Zarządu, FLUID S.A.; Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Dorota Jakuta – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Adam Kempiński – Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, Daimler Buses EvoBus Polska; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska; dr niż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Aleksander Wiącek – Asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej

Moderator:
Filip Opoka – Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

19:00-22:00 GALA „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2017 - prowadzenie Conrado Moreno Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31

Laureaci statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017″:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.
 • Wyróżnienie: Veolia Energia Polska S.A.

 Część artystyczna: Koncert Giganci Piosenki – utwory m.in. Franka Sinatry, Andy Williamsa, Louisa Armstronga, Raya Charlesa, Nat King Cole’a i Lou Rawlsa w wykonaniu Marcina Sójki odtwórcy głównej roli w musicalu Piotruś Pan w reżyserii J. Józefowicza, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie.

II Dzień OSG – 20 PAŹDZIERNIKA
08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 - 13:30 SESJA IV: SAMORZĄDOWA (UPH, Sala 1.6C)
09:30 - 10:30 Panel 1 – Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Smart cities
 • Efektywność energetyczna i walka ze smogiem

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Adam Chodziński – Zastępca Prezydenta, Miasto Biała Podlaska; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa; Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Grzegorz Nita – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Miasto Łódź; Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor biura, Związek Miast i Gmin Morskich

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

10:45 - 11:45 Panel 2 – Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój
 • Tożsamość regionu i skuteczny branding kluczem marketingu terytorialnego?
 • Infrastruktura sportowa – jako narzędzie promocji miast i regionów
 • Informacja turystyczna na miarę XXI wieku
 • Biznesowy wymiar marketingu terytorialnego – sposób na inwestorów
 • Liderzy regionalni – ambasadorami regionu
 • Strefy ekonomiczne – sposób na promocję i rozwój gospodarczy regionu

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):
Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Gospodarczego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Jan Pazio – Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Miasto Grodzisk Mazowiecki; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

12:00 - 13:30 Panel 3 – Rynek nieruchomości i mieszkalnictwa w Polsce
 • Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania – budownictwo przyszłości
 • Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych – pozyskanie inwestorów
 • Rynek mieszkaniowy w Polsce a Program Mieszkanie+
 • Nieruchomości atrakcyjne dla inwestorów: hotele, galerie handlowe itd.
 • Fundusze REIT – Nowoczesna forma pośredniego inwestowania w rynek nieruchomości
 • Budownictwo 4.0

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Bogusław Białowąs – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Andrzej Bogusz – Członek Zarządu, Xcity Investment; Jakub Chełstowski – Dyrektor ds. Aktywów Strategicznych, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.; Jacek Kopik-Nagłowski – Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe; Roman Okliński – Prezes, Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa; Artur Paszko – Prezes Zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.; Bartłomiej Pawlak – Członek Zarządu, BGK Nieruchomości; Michał Sapota – Prezes Zarządu, Grupa Murapol; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Dariusz Stachera – Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Moderator:
prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – Adwokat, Attorney at Law, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

09:30 - 13:40 SESJA V: KONFERENCJA "Z ENERGIĄ NA TY" organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW w Warszawie (Sala Audytoryjna UPH)
09:30 - 10:00 Otwarcie Sesji

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Moderator: Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

10:00 - 12:00 Panel 1 Energia to takie proste!

Wprowadzenie do panelu:
Andrzej J. Piotrowski
– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Kazimierz Smoliński
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Paneliści:
Daria Kulczycka –  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości, Akademia Górniczo-Hutnicza
Marcin Roszkowski – Prezes, Instytut Jagielloński
Paweł Lachman – Prezes Zarządu, PORT PC

Prezentacja wybranych klastrów energii:
Andrzej Jeżewski – Energetyczny Klaster Oławski EKO
Robert Szlęzak – Kooperacja Klastrów Energii

Bogusław Holeksa – Brenergia- Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej

12:00 - 12:10 Przerwa kawowa
12:10 - 13:40 Panel 2 My doradzamy – Ty oszczędzasz!

Prezentacje prelegentów:
Artur Michalski
– Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
Wacław Bilnicki – Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW
Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku – możliwości skorzystania z usług doradczych
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

Prezentacja projektu kierunku- Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej:
Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce i Tomasz Jan Siwak – Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna
Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, PO IiŚ 2014 – 2020

13:40 - 13:45 Zakończenie Sesji
10:00 - 13:00 SESJA VI: INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE (Sala 1.5C)
09:30 - 12:00 Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Marcin Fiedziukiewicz – CEO, Job Square
Małgorzata Mika – Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska
Karol Leszczyński – Dyrektor, Program Start na Rynku Pracy, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Kamil Orzeł – Koordynator Projektu, Fundacja Republikańska

Konrad Pawlus – Współzałożyciel, SALESmanago Marketing Automation
Maciej Dusza – Koordynator BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A.
Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska

Anna Żochowska, Małgorzata Tomaszewska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW

Moderator:
dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii

12:10 - 13:40 Panel 2 Elektromobilność – koło napędowe gospodarki?
 • Zagadnienia prawne: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – czy proponowane regulacje spopularyzują samochody elektryczne oraz otworzą rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych,
 • Nowe modele biznesowe wynikające z upowszechniania elektromobilności,
 • Rola elektromobilności w gospodarce: aspekty ekonomiczne upowszechniania e-mobilności.

Wprowadzenie:
Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Zaproszeni do panelu:
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, Grupa Tauron; Rafał Budweil, Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Andrzej Kensbok – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Piotr Zaremba, Szef Projektu, ElectroMobility Poland.

Moderator:
Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

13:45 - 14:30 ZAKOŃCZENIE OSG 2017, LUNCH

*  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego